Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zebrania, dni otwarte

Plan spotkań z rodzicami – 2016/2017

8.09.2016 (czw.)

Wywiadówka

8.12.2016 (czw.)

Wywiadówka + dzień otwarty

30.03.2017 (czw.)

Wywiadówka + dzień otwarty

8.06.2017 (czw.)

Wywiadówka + dzień otwarty