Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

21.09.2018r. (pt.)

 

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący

6

7-10

1ab

7SP

p.M.Jania

grupa zwol.

zwol.

1

2

3

4

5

6

8SP

IIIgms

IIIa

IIIc

IIIb

7SP

p.W.Toroń

klasa na lekcję 2

p.B.Dorczak

p.G.Nicpoń

p.M.Łuszcz

p.M.Czwartkiewicz