Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

 

24.05.2018 r. (czw.)

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący

1

2

IIIb(gr)

IIIb(gr)

p.S.Lutak gr. na lekcję 3

2

3

4

1a

IIIa

1a

p.E.Sadulska-Stojek

p.A.Zaborowska (zamiast lekcji1)

p.G.Iskra

p.D.Paloc-Węgrzyn

6

7

9

IIc

IIIb

IIgms

p.L.Stanuch

p.A.Zaborowska(wcześniej)

p.M.Jania

zwol

1

2

4

IIIa

IIIa

IIb

p.M.Franik

klasa na lekcję 3

 

p.M.Brzuchacz

1

2

3

2a

2a

1s

p.M.Łuszcz

grupa na lekcję 3

 

p.M.Czwartkiewicz

2

4

5

6

1s

IIIb

IIgms

1a

p.U.Gurba/p.J.Kotula

p. E.Kałuża (zamiast lekcji 1)

p.K.Żołowicz

p.M.Waydowicz-Spodaryk

p.M.Brzuchacz

7 7SP p.B.Bandarzewska p.A.Warchoł