Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

 

20.06.2017r. (wt.)

 

 

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący Realizowany przedmiot

4

5

IIIa

Igms

p.K.Maj

p.A.Zaborowska

p.M.Waydowicz-Spodaryk

próba

plast.

4

5

6

7

IIIb

IIa

Igms

IIIa

p.G.Iskra

p.U.Gurba/p.J.Kotula

p.M.Czwartkiweicz

p.K.Żołowicz

gr. zwol.

próba

j.ang.

geog.