Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

30.10.2018r. (wt.)

 

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący
5 1b p.M.Franik p.M.Łuszcz

4

5

6

8

3a

2a

1b

2s

p.D.Paloc-Węgrzyn

p.B.Bandarzewska

p.G.Iskra/p.M.Czwartkiewicz

p.J.Kotula/p.U.Gurba

zwol.

6

7

8SP

1b

p.E.Kałuża

p.M.Czwartkiewicz

zwol.