Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

 15.03.2018 r. (czw.)

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący

2

3

4

5

6

7

8

3a

IIb

1a

1s

3a

IIIa

IIb

p. D.Paloc-Węgrzyn

p.J.Kotula

p.M.Franik

p.E.Kałuża

ks.J.Kurzydło

p.A.Zaborowska

zwol.

zwol.

1

2

3

7

8

2a (gr)

2a(gr)

1s(gr)

3a(gr)

3a(gr)

p.K.Głowacz

grupa na lekcję 2

grupa na lekcję 2

p.M.czwartkiewicz (cał.)

zwol.

zwol.

5

6

IIab

IIab

p.M.Brzuchacz

p.B.Bandarzewska

p.B.Bandarzewska