Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Zastępstwa

 

14.12.2017r. (czw.)

 

Lekcja Klasa Nauczyciel nieobecny Nauczyciel zastępujący

1

2

3

4

7

IIc

IIc

2a

2a

7SP

p.B.Bandarzewska

klasa na lekcję 3

klasa na lekcję 3

p.G.Iskra

p.J.Frosztęga

p.A.Warchoł

5

6

7

8

1s

1s

IIIb

IIIb

p.M.Jania

zwol.

zwol.

zwol.

zwol.

3

4

5

7

1a

1s

IIIb

IIgms

p.K.Maj

p.J.Kotula

p.K.Głowacz

p.K.Głowacz

p.J.Frosztęga

2

3

4

5

6

7

8

3a

IIb

1a

1s

3a

IIIa

IIb

p.D.Paloc-Węgrzyn

p.J.Kotula

p.U.Gurba

p.M.Brzuchacz

ks.J.Kurzydło

p.K.Głowacz

zwol.

zwol.