Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

NAUCZYCIEL

Koło chemiczne czwartek 14.35-15.20 co 2 tygodnie A. Zaborowska
Koło teatralne czwartek 14.35-15.20

U. Gurba

E. Sadulska-Stojek

Koło języka włoskiego czwartek 15.25-16.10 U. Gurba
Zajęcia przygotowujące do Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego / zajęcia wyrównawcze czwartek 14.35-15.20 J. Kotula
Zajęcia wokalne

wtorek 14.35-15.20

czwartek 14.35-15.20

M. Gaweł
Przygotowanie do Konkursu z Języka Polskiego dla Gimnazjalistów wtorek 13.45-14.30 M. Franik
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego poniedziałek 13.45-14.30 M. Franik
Zajęcia przygotowujące do Konkursu Geograficznego / zajęcia wyrównawcze Wtorek 13.45-14.30 K. Żołowicz
Przygotowanie do konkursu z fizyki piątek 14.35-15.20 E. Kałuża
Przygotowanie do Konkursu Biologicznego poniedziałek 13.45-14.30 J. Frosztęga
Koło historii sztuki / fakultet do matury czwartek 13.45-14.30 M. Spodaryk
Zajęcia wyrównawcze dla klasy II gimnazjum z matematyki piątek 8.00-8.45 A. Warchoł
Zajęcia wyrównawcze / przygotowanie do matury z języka angielskiego czwartek 15.20-16.10 K. Głowacz
Zajęcia wyrównawcze dla klas II z języka polskiego czwartek 13.45-14.30 B. Bandarzewska
Zajęcia z historii dla klas III czwartek 15.20-16.10 D. Paloc-Węgrzyn
Zajęcia z historii wtorek 14.35-15.20 L. Stanuch
SPINKA B. Dorczak
Młodzieżowy Klub Recenzenta indywidualne konsultacje M. Róg
Przygotowanie do egzaminu / zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla IIIb czwartek 2 lekcja K. Maj
Siatkówka sobota 10.30-12.00 M. Kępa
Siatkówka wtorek 13.45-15.20 M. Brzuchacz, S. Lutak
Zajęcia wyrównawcze z matematyki wtorek 13.45-14.30 E. Sadulska-Stojek
Koło matematyczne poniedziałek 8.00-8.45 A. Warchoł