Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Samorząd u Kantego


SKŁAD SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

Gimnazjum

Przewodniczący Samorządu:

Filip Olszanicki

Skład Samorządu:

Ewa Żurek

Maciej Polak

Paweł Krasicki

 

Samorząd uczniowski to bardzo istotny element naszej pracy dydaktycznej. Tu młodzież uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Nasi samorządowcy kształtują w sobie aktywną postawę obywatelską. Z własnej inicjatywy uczniowie organizują imprezy szkolne i pomoc koleżeńską. Szczególnie upodobali sobie akcje charytatywne i kulinarne (Kuchnia Polska), z których znana jest nasza szkoła.

Już działa skrzynka e-mailowa samorządu uczniowskiego
– na ten adres możecie przesyłać wszelkie uwagi, propozycje, pomysły dotyczące życia szkoły:

samorzadukantego@gmail.com

Samorząd uczniowski zaprasza również na swoją stronę:   facebook