Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Elżbieta Krasicka

Zastępca: p. Aneta Powroźnik

Skarbnik: p.Katarzyna Sieklucka


Konto Rady Rodziców:  45 1020 2906 0000 1802 0014 4584