Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie
godlo

Kadra

DYREKCJA


Dyrektor – mgr Marek Gaweł

KADRA PEDAGOGICZNA


Język polski


mgr Beata Bandarzewska (gim, LO)
mgr Maria Franik (gim, LO)
mgr Katarzyna Maj (gim)

Język angielski


mgr Małgorzata Czwartkiewicz (gim, LO)
mgr Grażyna Iskra (gim)
mgr Karolina Głowacz (gim, LO)

Język niemiecki


mgr Joanna Kotula ( gim, LO )

Język włoski


mgr Urszula Gurba (gim, LO)

Historia


mgr Daria Paloc Węgrzyn (gim, LO)
mgr Lucyna Stanuch (gim, LO)

Sztuka / Plastyka


mgr Maria Waydowicz – Spodaryk (gim, LO)

Muzyka


mgr Marek Gaweł (gim)

Wiedza o społeczeństwie


mgr Lucyna Stanuch (gim, LO)

Matematyka


mgr Marek Gaweł (gim)
mgr Justyna Nowak (gim)
mgr Elżbieta Rozumek (gim, LO)

Fizyka


mgr Elżbieta Kałuża (gim, LO)

 Technika


mgr Wojciech Toroń (gim)

Informatyka


mgr Wojciech Toroń (gim, LO)

Chemia


mgr Agnieszka Zaborowska (gim, LO)

Biologia


mgr Jolanta Frosztęga (gim, LO)

Geografia


mgr Krzysztof Żołowicz (gim, LO)

Wychowanie fizyczne


mgr Magdalena Brzuchacz (gim, LO)
mgr Marek Kępa (gim, LO)
mgr Joanna Nowicka (gim, LO)
lic. Sebastian Lutak (gim, LO)
mgr Michał Jania (gim)

Przedsiębiorczość


mgr Elżbieta Kałuża (LO)

Przysposobienie obronne / EdB


mgr Jolanta Frosztęga (gim, LO)

Religia


ks mgr Łukasz Wielocha

Biblioteka


mgr Monika Róg

Pracownicy administracyjni szkoły


SEKRETARIAT


p. Bernarda Chyb

p. Dorota Zawisz

p. Joanna Szlęzak

OBSŁUGA SZKOŁY


p. Renata Malik

p. Danuta Kudzia

p. Elżbieta Paciorek

p. Grażyna Skalda

p. Wacław Kurnik

p. Wojciech Rudzki