Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Kadra

DYREKCJA


Dyrektor – mgr Marek Gaweł

KADRA PEDAGOGICZNA


Język polski


mgr Beata Bandarzewska (gim, LO)
mgr Maria Franik (gim, LO)
mgr Katarzyna Maj (gim,LO)

Język angielski


mgr Małgorzata Czwartkiewicz (gim, LO)
mgr Grażyna Iskra (gim, LO)

dr Małgorzata Łuszcz ( gim, LO)

mgr Anna Kupczyńska-Stępniak

Język niemiecki


mgr Joanna Kotula ( gim, LO )

Język włoski


mgr Urszula Gurba (gim, LO)

Historia


mgr Daria Paloc Węgrzyn (gim, LO)

Sztuka / Plastyka


mgr Maria Waydowicz – Spodaryk (gim, LO)

Muzyka


mgr Marek Gaweł (gim)

Wiedza o społeczeństwie


mgr Daria Paloc-Węgrzyn

Matematyka


mgr Marek Gaweł (gim)
mgr Elżbieta Król-Klimkowska  (LO)
mgr Grzegorz Nicpoń (gim)

Fizyka


mgr Elżbieta Kałuża (gim, LO)

 Technika


mgr Wojciech Toroń (gim)

Informatyka


mgr Wojciech Toroń (gim, LO)

Chemia


mgr Marta Garbacik (gim, LO)

Biologia


mgr Jolanta Frosztęga (gim, LO)

Geografia


mgr Krzysztof Żołowicz

(gim, LO)

Wychowanie fizyczne


mgr Magdalena Brzuchacz (gim, LO)
mgr Marek Kępa (gim, LO)
mgr Michał Jania (gim,LO)

Przedsiębiorczość


mgr Elżbieta Kałuża (LO)

Przysposobienie obronne / EdB


mgr Jolanta Frosztęga (gim, LO)

Religia


 

Biblioteka


mgr Monika Róg

 

Psycholog

mgr Beata Dorczak

Pracownicy administracyjni szkoły


SEKRETARIAT


p. Bernarda Chyb

p. Dorota Zawisz

 

OBSŁUGA SZKOŁY


p. Renata Malik

p. Danuta Kudzia

p. Elżbieta Paciorek

p. Grażyna Skalda

p. Wacław Kurnik

p. Wojciech Rudzki