Harmonogram zakończenia roku szkolnego:

8:45 – sala gimnastyczna, wszystkie klasy

9:10 – spotkanie w salach z wychowawcami

10:00 – Msza w Kościele Św. Jana Kantego dla wszystkich uczniów i nauczycieli