Zapraszamy do udziału w Konkursie, szczegółowe informacje znajdziecie na tablicach informacyjnych w szkole.