Termin wykonania dekoracji w salach do 5 listopada.