Dzisiejsza gra terenowa „ Sławni Polacy na 100 lecie niepodległości” odbyła się w centrum Krakowa. Nie ma chyba lepszego miejsca, aby przemierzyć w szybkim tempie spory kawał naszej historii. Przyjrzeć się sławnym ludziom, przejść ich śladami, zobaczyć to, co po sobie pozostawili.

Uczniowie mieli do wykonania po dwa zadania w każdej z pięciu baz.

W bazie pierwszej, która wyznaczona była tuż  przy pomniku Jana Matejki na Plantach, należało ułożyć w jak najkrótszym czasie puzzle przedstawiające obraz J. Matejki pt ”Portret dzieci artysty”.  Druga grupa musiała rozpoznać, które z  zaprezentowanych obrazów nie zostały namalowane przez naszego Artystę.

W bazie drugiej, na dziedzińcu Kurii  przy ul. Franciszkańskiej 3, należało wykazać się wiedzą z biografii Jana Pawła II. Pierwsze zadanie wymagało przyporządkowania krajów, które odwiedził w czasie swojego pontyfikatu i do których nie mógł pojechać z różnych (najczęściej politycznych)  względów.  Drugie zadanie polegało na uzupełnieniu w podanym tekście najważniejszych wydarzeń z życia JPII.

Baza trzecia, czyli pomnik Józefa Piłsudskiego to sprawdzanie informacji historycznych związanych z życiem i działalnością niepodległościową marszałka.

W bazie czwartej przy Domu Literatów na ul. Krupniczej 22, zwanym  „domem Czterdziestu Wieszczów” i „czworakami literackimi”, jednym z legendarnych krakowskich miejsc,  uczniowie musieli podążyć tropem weny  poetyckiej naszej Noblistki i ułożyć wersy  wiersza „Nagrobek” w odpowiedniej kolejności. Drugie zadanie, budzące wiele emocji, polegało na ułożeniu limeryku, którego bohaterem była  jedna z postaci naszej gry terenowej.

Piąta baza mieściła się na Placu Szczepańskim, obok Teatru Starego
i sprawdzała wiedzę uczniów  z działalności artystycznej  Andrzeja Wajdy.
W drugim zadaniu należało uzupełnić brakujące fragmenty 20 tytułów filmów reżysera.

Wszystkim biorącym udział w naszym wydarzeniu dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie niełatwego wyzwania.

Ostateczne wyniki  gry terenowej zostaną ogłoszone w środę po zakończeniu Dnia Sportu.