8 i 9 lutego to były bardzo ważne dni dla  drugich klas gimnazjum. W tych dniach uczniowie przedstawiali  efekty swojej kilkumiesięcznej pracy grupowej, czyli prezentowali przygotowane przez siebie projekty edukacyjne. Różnorodność tematyczna nie pozwoliła na nudę, gdyż prawie każdy projekt był opracowany w bardzo ciekawy sposób.