Koniec półrocza to dobry czas na podsumowania i rzut oka na to wszystko, czym żyliśmy w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

W środę, 7.02.2018, na czwartej lekcji wszyscy uczniowie  zebrali się na uroczystym apelu zorganizowanym na sali gimnastycznej.

Na początku pan dyrektor Marek Gaweł omówił wyniki klasyfikacji, w tym: frekwencję poszczególnych klas, oceny, podkreślał mocne strony w pracy w minionym półroczu. Zobowiązał klasy trzecie gimnazjum i liceum do dołożenia wszelkich starań w związku ze zbliżającymi się egzaminami: gimnazjalnym i maturalnym.

Następnie głos zabrali przewodniczący klas, aby przypomnieć sukcesy swoich klas. Było ich wiele: sportowe, artystyczne, dydaktyczne.

Wszystkie klasy angażowały się w liczne akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią, wykonywały dekoracje klas, walczyły w konkursach kolęd, prezentowały kulturę krajów europejskich, organizowały Szlachetną Paczkę, wigilie klasowe, zbierały nakrętki….

Wycieczki, wyjścia do teatrów, filharmonii i kin, wyjazdy pozwalały lepiej się poznać, zintegrować i polubić „wysoką kulturę”.

Wielu zadaniom towarzyszył duch zdrowej rywalizacji.

Kończąc apel pan dyrektor wyróżnił Olę Kryuz i  Wiktorię Urę za tekst piosenki promującej naszą szkołę.