Dnia 13 października 2017 r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o św. Janie Kantym organizowany przez Dom Kultury w Kętach pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty i Biskupa Diecezji Bielsko  – Żywieckiej.

Prace na konkurs zostały wysłane już w czerwcu 2017 r. gdyż udział w konkursie wzięły ubiegłoroczne uczennice klas trzecich naszego gimnazjum. Z niepokojem, ale i nadzieją czekaliśmy na werdykt jury.

18 października otrzymaliśmy wreszcie droga elektroniczną wyniki, które sprawiły nam ogromna radość!

Okazało się, że na konkurs napłynęły 302 prace z 20 szkół, a nasze plastyczne Talenty Ania Bryksy i Małgosia Róg zajęły wspaniałe miejsca:

Ania – I miejsce

Małgosia – III miejsce

19.X w Kętach nastąpiło bardzo uroczyste wręczenie nagród.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

P.S. Nagrodzone prace można oglądać na wystawie w Domu Kultury w Kętach. My jednak sfotografowaliśmy je jeszcze przed wysłaniem na konkurs i dlatego możemy je teraz udostępnić na stronie internetowej naszej szkoły

Maria Waydowicz – Spodaryk

Nauczyciel sztuki