Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września 2017 r.
o godzinie 8:45 w sali gimnastycznej.

Ksiądz katecheta zaprasza uczniów do Kościoła pw. Św. Jana Kantego

na Mszę Świętą  inaugurującą rok katechetyczny, która rozpocznie o godzinie 10:00.