Od 2006 roku szkoła uczestniczy w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa prowadzonym przez Małopolską Komendę Policji. W 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat Bezpieczna Szkoła dla Gimnazjum, a w 2008 roku dla Liceum. Certyfikaty te są przedłużone na następne lata. W 2013 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytuł  LIDERA PROJEKTU.
W bieżącym roku tytuł ten również zostaje utrzymany.