Dnia 07 stycznia 2016 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 odbyły się tradycyjne, coroczne, już XIV „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” – impreza o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przygotowana w szczególności z myślą o uczniach klas trzecich małopolskich gimnazjów, ich rodzicach, dyrektorach oraz nauczycielach.

Najważniejszym celem organizacji „Spotkań” jest pomoc gimnazjalistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na ponadgimnazjalnym etapie kształcenia, w tym doradztwo zawodowe. Zespoły szkół technicznych funkcjonujące na terenie Miasta Krakowa prezentowały swoją ofertę na najbliższy rok szkolny.

Na spotkaniu oczywiście i nas nie mogło zabraknąć. Zatem wszystkie klasy trzecie 19 Gimnazjum wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym udały się na ul. Ułanów po to, by zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkól technicznych.

To już ostatni dzwonek, by przemyśleć wybór kolejnej szkoły.

Dlatego na tym jednym wyjściu się nie skończy. Jak co roku, najbliższe tygodnie po feriach poświęcimy na udział w ważnych imprezach zawodoznawczych. Na terenie szkoły będą odbywać się warsztaty pt.” Festiwal zawodów”. Na pewno weźmiemy również udział w targach zawodoznawczych i innych spotkaniach na terenie Krakowa.

A przede wszystkim będziemy bardzo skrupulatnie realizować nasz Wewnątrzszkolny Plan Doradztwa Zawodowego dla klas trzecich, ale także młodszych roczników.